Down Syndroom
 
Door de jaren heen hebben kinderen en oudere cliënten met Down Syndroom de praktijk bezocht. Down Syndroom cliënten hebben een eigen aanpak c.q. programma nodig, daarom hebben wij ons hierin gespecialiseerd. Dit houdt in dat de aanpak gericht is op een combinatie van spraak- taalstimulering, slikken, mondmotoriek en (soms) stotteren. Deze aanpak wordt afgestemd op het niveau en interesse van het kind.
 
Dyslexie, lees en spellingsproblemen
 
Dyslectische leerlingen en leerlingen met lees- en spellingsproblemen vertonen vaak vermijdingsgedrag en angst ten aanzien van het lezen en spellen, omdat dit achter blijft ten opzichte van andere kinderen. De hulp aan deze leerlingen vergt speciale expertise, onderzoeks-, begeleidings- en adviseringsvaardigheden en kan binnen de praktijk geboden worden.
 
Oro- MyoFunctionele Therapie (OMFT)
 
OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Is het evenwicht verstoord, dan heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/ of de kaken, vaak is dan ook de spraak gestoord. Het doel van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren dmv oefeningen en het afleren van verkeerde gewoonten. De behandeling richt zich dus op het herstellen van een verstoord evenwicht tussen de oro- faciale spieren onderling, door:
 
• het afleren van afwijkende mondgewoonten (bijvoorbeeld duimzuigen/ mondademen);
• het herstellen/ verbeteren van de spierspanning en mobiliteit van tong- en/ of lipspieren;
• het aanleren van een goed slikpatroon;
• het aanleren van een juiste articulatie;
• het automatiseren van de aangeleerde technieken.
 
Tan-Söderbergh methode
 
Deze methode wordt toegepast bij kinderen met een dysfatische ontwikkeling. Dit is een neurologische spraak- taalontwikkelingsstoornis met het kenmerk dat het begrip van het gesprokene duidelijk hoger is dan de eigen spraakproductie. Maar ook dat de dialoogspraak moeilijker is dan spontaan spreken en er een gestoorde vloeiendheid is door woordvindingsproblemen en moeite om elementen uit een verhaal met elkaar te verbinden. Vaak zien we hierbij ook secundaire leer- en/of gedragsproblemen. Het doel van de methode is om meer en beter te leren spreken waarbij door middel van deze methode er een automatische transfer optreedt naar de spontane spraak. De methode is geen standaardprogramma maar een benadering die op speelse wijze ingevuld wordt door de kinderen. Het materiaal wordt voor elk individueel kind op maat gemaakt. De kracht zit in het feit dat de eigen uitingen van het kind gebruikt worden om meer en beter te leren spreken.
 
Vroegbehandeling 0 /4 jaar
 
Een veel voorkomend misverstand is dat men denkt mijn kind is te jong voor logopedie. Laat maar lekker spelen. De babbel komt vanzelf. Niets is minder waar! De meest taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen 0 en 7 jaar.
 
Een kind van
 
• 1.6 jaar spreekt al 6 woorden.
• 2 jaar : maakt al veel zinnen van 2 woorden achter elkaar.
• 3 jaar : maakt veel zinnen van 3-5 woorden en stelt veel vragen
• 4 jaar : spreekt al duidelijk en goed verstaanbaar.
 
Een achterstand in deze vroege taalontwikkeling kan problemen veroorzaken voor het spreken en leren in de toekomst. Een kind moet natuurlijk `lekker spelen`, vandaar dat wij de behandeling zoveel mogelijk spelenderwijs aanbieden.
 
MatriXmethode
 
De laatste jaren zien we in de praktijk een toename van kinderen en volwassenen met leer-, gedrags-, mentale- en/of emotionele problemen. Door de matriXmethode, een coachingtechniek ontwikkeld door Ingrid Stoop, leer je om snel en effectief zelf problemen of blokkades op te lossen.
 
De methode is niet alleen toepasbaar voor leerproblemen, dyslexie, beelddenken of dyscalculie, maar ook bij: 'een vol hoofd', faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, bedplassen, nagelbijten, nachtmerries, angsten voor bijvoorbeeld dieren of tandarts.
 
Door MatriXcoaching word je je bewust van jouw leerstrategie en beleving en leer je deze te veranderen. Een gemiddeld traject voor MatriXcoaching bestaat uit één tot vier sessies van een uur. Voor vragen en/of aanmelding kunt u gebruik maken van het contactformulier. De behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 
Hodson en Paden
 
Hodson en Paden is een behandelmethode die ontwikkeld is voor jonge onverstaanbare kinderen vanaf 2 jaar. De spraak klinkt onvoldoende verstaanbaar door bijvoorbeeld het weg laten van spraakklanken of het verwisselen van spraakklanken (fonologische articulatiestoornis). Binnen de behandelmethode wordt er achtereenvolgens gewerkt aan verschillende fonologische processen waar het kind moeite mee heeft. De behandeling is cyclisch en gebaseerd op de volgorde van de normale fonologische ontwikkeling. Bij de fonologische ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van het (onbewuste) herkennen en gebruiken van patronen die betrekking hebben op spraakklanken, lettergreepstructuur en klemtoon (Dungen, 2008).
 
Kindercoaching
 
Kindercoaching kan onder andere ingezet worden bij:
 
Leerproblemen: dyslexie, dyscalculie, concentratie;
 
Omgaan met verdriet en rouw, faalangst, boosheid, druk gedrag, pesten, hooggevoeligheid, etc.
 
De kindercoach kan bekijken welke factoren ‘het probleem’ beïnvloeden en wat de wisselwerking tussen de factoren is. U kunt hierbij denken aan gezin en communicatie. Het kind staat centraal. Bij kindercoaching gaat men ervan uit dat er beweging in het geheel moet komen om tot verandering te komen (Kindercoach driehoek, Tea Adema). Belangrijk doel is dat kinderen en ouders inzicht krijgen in wat het probleem in stand houdt en wat helpt om ontspanning t.o.v. de problematiek te verkrijgen. Het herkaderen van de beleving of van een gebeurtenis is een belangrijke stap om vervolgens een doel te kunnen stellen. Het doel en oplossingsgericht werken leiden tot een stappenplan waarin ouders en kind houvast krijgen om problemen te verhelderen en om tot oplossingen te komen.
 
De levensstijl methode

De wetenschappelijk bewezen De Levensstijl Methode is gericht op het herstellen van de spijsvertering en stofwisseling.
DLM verbetert alle processen in het lichaam: het functioneren van al je organen op celniveau, het bereiken en stabiliseren van je ideale gewicht.
Voeding, beweging en ontspanning vormen de basis van DLM. Je bereikt het hoogste niveau van je gezondheid door deze elementen op de juiste manier te gebruiken. Hierdoor is het ook mogelijk je ideale gewicht te bereiken en te behouden. Onder andere klachten met betrekking tot vermoeidheid, cholesterol, huidproblemen, stoelgang en concentratie verminderen.